Plass i Den katolske kirke
Mennesker fra alle fem verdensdeler ved den hellige Josemarías helgenkåring.
Prelaturets organisering
Opus Deis prelat er msgr. Javier Echevarría.