14. Februar

”Jeg ser på deg: mennesker som du trengs”

”Du må være sterk, elskverdig og kristen, i ditt miljø, på din arbeidsplass, i familien, der du lever ditt liv, der du hygger deg.” Video med den hellige Josemaría for å minne om 14. februar (1930), dagen da grunnleggeren klart og endegyldig forsto at Opus Dei var en vei åpen for alle. (2 min 11 sek)

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Presteselskapet av Det hellige kors springer ut av den kjærlighet den hellige Josemaría følte for alle prester og i den hendelsen som fant sted 2. oktober 1928 da Herren lot ham "se" Opus Dei. Men den konkrete foranledningen kom noen år senere, i 1943.

14. februar: en vei som er åpen for alle

14. februar: en vei som er åpen for alle

14. februar 1930 forsto den hellige Josemaría at Gud også kalte kvinner fra hele verden til å tilhøre Opus Dei, til å helliggjøre seg i hverdagslivet. Vi gjengir her en analyse av dette ”grunnleggelsens øyeblikk” – fra kilder som ikke tidligere er utgitt – og som er publisert i tidsskriftet Studia et Documenta.

To tjenester fra Montse

Bønnesvar
To tjenester fra Montse

Da jeg hørte at saliggjørelsesprosessen av Montse var kommet et skritt videre, bestemte jeg meg for å be om hennes hjelp i vanskelige situasjoner.

Helgenry

Ekteparet Alviras biografi

Ekteparet Alviras biografi

De var trofaste mot Opus Deis spiritualitet, og videreformidlet til barna deres og til mange andre mennesker gode eksempler på et kristent liv og et kristent ekteskap, på ”et lysende og muntert hjem” som den hellige Josemaría pleide å si.

Videofilmer om den hellige Josemaría og om Opus Dei

Helgenry

D. Álvaro del Portillo

D. Álvaro del Portillo

Biskop Álvaro del Portillo ble i 1975 valgt til å lede Opus Dei etter den hellige Josemaría. Hans nitten år lange embetstid kjennetegnes av trofasthet mot grunnleggeren og hans budskap.

Serier om Kristenliv

Å bli kjent med Jesus kristus

Å bli kjent med Jesus kristus

Relasjonen til Gud går gjennom fellesskapet med Jesus - alene og av egen kraft kan vi ikke oppnå den. (Benedikt XVI, i encyklikaen Spe Salvi) Den katolske kirke har i historiens løp minnet om at Jesus Kristus formidler "riket" og "oppdraget" som han selv har fått fra Faderen, til apostlene, og samtidig grunnlegger han den fundamentale strukturen i Kirken.

Marias liv: Den uplettede unnfangelse

Marias liv: Den uplettede unnfangelse

Gud bevarte Maria fra arvesynden og all personlig synd og overøste henne med nåde for å gjøre henne til en verdig mor til det inkarnerte Ordet. Dette er første artikkel i en serie om Marias liv.

Den hellige Paulus

Den hellige Paulus

Biskop Javier Echevarría om Paulusåret: "Vi alle må trenge dypere inn i Kristi lære gjennom skriftene til apostelen Paulus."