Arkiv

Det er 687 treff
”Gud finnes: Jeg har møtt ham”

”Gud finnes: Jeg har møtt ham”

Alain Voirol er gift, har sju barn, er en sveitsisk militær elektroingeniør som møtte Opus Dei da han underviste på en ingeniørhøyskole i Elfenbenskysten. Han forteller om hvordan det å være medlem i prelaturet har påvirket resten av hans liv.

Vitnesbyrd
Ulf Ekman: Paven har en rolle som hyrde og tjener for alle kristne

Ulf Ekman: Paven har en rolle som hyrde og tjener for alle kristne

I 1983 grunnla den unge lutherske presten Ulf Ekman frimenigheten ”Livets Ord” sammen med sin kone Birgitta. Han var drevet av et ønske om at mennesker skulle finne en personlig relasjon til Jesus, og gi lekfolk verktøy for å evangelisere og tjene sin neste. Menigheten vokste ut av en pinsekarismatisk tradisjon der motstanden mot og mangelen på kunnskap om Den katolske kirke var stor.

Vitnesbyrd
To tjenester fra Montse

To tjenester fra Montse

Da jeg hørte at saliggjørelsesprosessen av Montse var kommet et skritt videre, bestemte jeg meg for å be om hennes hjelp i vanskelige situasjoner.

Bønnesvar

Bare begynn (7) Å være nær de som lider

Det finnes mange gamle og syke som vi kan hjelpe mye med vår tid og vår omsorg. Det har Hijung, som underviser eldre mennesker i datakunnskap, og Willi, som spiller gitar og synger med eldre i Tyskland fått erfare. Begge forteller om dette i den syvende videoen i serien ”Bare begynn. Måter å hjelpe andre på”. Sammen med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familierådgiver, og to sykepleiere fra Chile, Antonia og Fernanda.

Sosiale initiativer