informasjon om Guadalupe

Et mulig mirakel

Et mulig mirakel

En bispedømmeprosess om et mulig mirakel tillagt Guadalupes forbønn fant sted i Barcelona fra 5. mai 2007 til 17. januar 2008.