Meddelelse fra prelaten (1.11.2017)

Ja, det er mulig å være fornøyd midt i usikkerhet, problemer og bekymringer… La oss alle spre den glede som Gud gir oss.

Allehelgensdag, 1. november, er høytiden for den unnselige og enkle helligheten. Det er en hellighet uten menneskelig prakt, som ikke ser ut til å etterlate seg noen spor i historien, men som likevel stråler foran Herren og etterlater en skygge av kjærlighet på jorden, hvorav intet går fortapt. Da jeg tenkte på alle de menn og kvinner som har gått denne veien og nå gledes hos Gud, kom jeg til ...

Å arbeide av kjærlighet

Artikler
Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.