Prelatens brev (desember 2008)

Vår Herres nært forestående ankomst er en anledning til å gjenoppta vår streben etter å ”forene det guddommelige med det menneskelige i vårt vanlige liv”, som Prelaten sier i sitt brev. Biskop Echevarría inviterer oss til å gjøre det med enkelhet, håp og ansvarsfølelse.

Mine kjære, måtte Jesus bevare mine døtre og sønner!

Mariaåret i Verket er nå over, det året da vi har villet takke Gud ved Jomfru Marias forbønn for de 26 årene som er gått siden Opus Dei ble opprettet som personalprelatur. Jeg håper at vi alle ved Guds godhet har tatt et skritt fremover når det gjelder vår hengivenhet og ærbødighet overfor vår Mor, som direkte leder til å ha ...

Å arbeide av kjærlighet

Artikler
Å arbeide av kjærlighet

En artikkel av biskop Javier Echevarría som knytter den hellige Josemarías budskap om helliggjørelse av arbeid til pave Frans siste encyklika.