Å gifte seg har vært et stort eventyr

Å gifte seg har vært et stort eventyr

Mange unge mennesker flytter sammen uten å gifte seg, noe som også gjelder døpte kristne. Lengselen etter den livslange kjærligheten og et stabilt familieliv lever likevel videre hos mange av dem. Denne artikkelen handler om tre par, med helt ulike historier, som gifter seg etter å ha levd en periode som samboere. De seks hovedpersonene snakker om et ”før” og et ”etter” bryllupet. Hva er det som forandrer seg?

Sosiale initiativer

Bare begynn (7) Å være nær de som lider

Det finnes mange gamle og syke som vi kan hjelpe mye med vår tid og vår omsorg. Det har Hijung, som underviser eldre mennesker i datakunnskap, og Willi, som spiller gitar og synger med eldre i Tyskland fått erfare. Begge forteller om dette i den syvende videoen i serien ”Bare begynn. Måter å hjelpe andre på”. Sammen med dem ser vi Valdir, en brasiliansk familierådgiver, og to sykepleiere fra Chile, Antonia og Fernanda.

Tro og frihet i Vietnam

Fra Opus Dei
Tro og frihet i Vietnam

I Vietnam har kommunistene undertrykt Den katolske kirke i førti år. Xavier Symons dro til Vietnam med 14 ungdomsskoleelever for å gjøre et...