Ånd

Ånd

Opus Dei hjelper oss til å møte Kristus i arbeidet, i familielivet og i hverdagens andre aktiviteter.

Virksomheter

Virksomheter

Åndelig veiledning, retretter, foredrag om den kristne lære og katekese er noen av de virksomheter som Opus Dei organiserer for å hjelpe dem som vil utvikle sitt åndelige liv og sin evangeliseringsiver. De finner sted i Opus Deis sentra, i kirker eller menighetslokaler eller i noen av deltakernes hjem, og de er åpne for alle.

Plass i Den katolske kirke

Plass i Den katolske kirke

Den åndelige utdannelse som Opus Dei tilbyr kompletterer det arbeid som gjøres i de lokale kirkene. De personer som blir medlemmer i Opus Dei fortsetter å være medlemmer i det bispedømme de tilhører.

Historie, medlemmer og Vanlige spørsmål om Opus Dei

Medlemmer i Opus Dei

Medlemmer i Opus Dei

Av de 90 000 medlemmene er 98 % lekfolk, menn og kvinner, og flertallet er gift. De resterende 2 % er prester.

Sosiale initiativer

”De er jenter som trenger mye omsorg”

”De er jenter som trenger mye omsorg”

Sofia Miguens underviser på skolen Buen Consejo, som ligger i et fattig strøk i Buenos Aires. Kardinal Bergoglio hadde en forkjærlighet for denne skolen og besøkte den flere ganger.

”Et sammensveiset lag”

”Et sammensveiset lag”

I Abidjan i Elfenbenskysten arbeider foreldre og lærere nært sammen for å bygge en skole som tar vare på de verdiene barna har lært hjemme.