Om vår Frues liv

Marias kroning og dronningverdighet

Marias kroning og dronningverdighet

Siste artikkel i serien om Vår Frues liv handler om Marias kroning til himmeldronning. ”Og englene viser henne ære som hennes undersåtter... og patriarkene og profetene og apostlene... og alle syndere og du og jeg.”

Videoer for Paulusåret

Paulus brev

Professor Bernardo Estrada viser oss den arven Paulus...